Vet
Aktualnie znajdujesz się na: OfertaPASZPORTY

PASZPORTY

  • W związku z wejściem w życie rozporządzenia nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.) Nakłada się obowiązek posiadania paszportu identyfikujacego psa, kota lub fretkę.

    Paszport można wydać zwierzęciu, które posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz jest oznakowane mikroczipem.